Nieuwe vormen van arbeid en ondernemerschap binnen handbereik

VidiMishi Foundation (VMF) is een non-profit organisatie die maatschappelijke vraagstukken oplost door verbinding te zoeken met het bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen.

In de rol van MVO-regisseur, begeleiden wij organisaties bij de verandering naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierbij gaan wij een stap verder en streven wij naar Maatschappelijk Verbeterend Ondernemen.

Wij ontwikkelen LeerwerkLab-programma’s voor kwetsbare groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel de kansen op werk te vergroten.

Onze visie daarbij is dat niet alleen de deelnemers een verandering ondergaan maar ook dat de bedrijven transformeren. Sociale impact in kwadraat, waardoor er een win-win situatie ontstaat.