VidiMishi Foundation – LeerWerkLab

LeerWerk Lab

Niets verbindt mensen meer dan samen iets maken. Toen de mens heel lang geleden gereedschap leerde gebruiken, ontstond ook de taal. En met de taal de cultuur. Door samen gereedschappen en materialen te (leren) gebruiken, leer je dus ook elkaars taal en cultuur.
VidiMishi Foudation (VMF) gebruikt dit uitgangspunt bij haar LeerWerk Lab programma’s voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het maakt daarbij niet uit of je oud of jong bent, Nederlander of medelander, migrant of vluchteling, uitkeringsgerechtigde of wat dan ook.

Leren door te doen, in realistische werkomgevingen – als workshop, stage, leerwerkplek of als beginnend ondernemer. Samen met mededeelnemers, coaches en begeleiders en/of leerwerkbedrijven.

De programma’s van het LeerWerk Lab zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Maker Movement. (https://youtu.be/mklywR7TQxs)

Zie: Overzicht LeerWerk Lab programma’s